Diensten

iStock_000008106210Small.jpg
iStock_000008125274XSmall.jpg
iStock_8589389.jpg

 

Interim management

Organisaties kunnen behoefte hebben aan tijdelijke invulling of waarneming van een leidinggevende of directielid. Robert heeft al vaak bewezen hiertoe de geschikte persoon te zijn.

Zijn visie op (interim) management is: "Maak jezelf misbaar."

Met misbaar maken van een manager of directielid is onlosmakelijk verbonden

  • Zorgdragen voor continuïteit van de organisatie of afdeling
  • Het beheersbaar en transparant maken van primaire bedrijfsprocessen
  • Het leggen van verantwoordelijkheden op de juiste plaats binnen de organisatie

Afhankelijk van de wensen van de klant zijn dit in de regel speerpunten die we met behulp van interim management aanpakken. Het kan ook zijn dat er alleen behoefte is aan waarneming van een leidinggevende of directielid.

Begeleiden van veranderingsprocessen

Verandering en vernieuwing doet pijn. Wanneer de processen om tot verandering te komen niet goed worden begeleid kunnen deze mislukken en kan er ongewenst veel schade ontstaan. Dat is nooit goed voor organisaties en haar medewerkers, zeker ook niet voor het imago van het bedrijf.

Robert kan u in zo'n veranderproces adviseren en begeleiden. Hij gaat methodisch te werk en hanteert als rode draad het PDCA denken (Plan-Do-Check-Act). 

Van planvorming tot implementatie: van A tot Z geadviseerd en begeleid met als resultaat meerwaarde voor uw organisatie.

Optimaliseren sales organisatie en training

Waarom blijft het effect van een salestraining zo vaak achter op de verwachtingen die er bestaan? Robert heeft hierop het antwoord. Als partner van van Redfoxblue heeft hij een gedegen oplossing die zorgt voor een fundamentele verandering naar blijvend verkoopsucces. De methode hiertoe is: "Sales Acceleratie Management". Via een heldere analyse wordt gestuurd op de wetmatigheden in verkoop: doelgroepen, kanalen, propositie, marktdruk en hitrates. Een training wordt hierop aangesloten waarna borging ervan in de parktijk.

Succes is 10% meer Return on Sales.