Hoe maak ik snel een goed afdelingsplan!

 

Is het opstellen van een Afdelingsplan voor u een jaarlijkse terugkerend ritueel? Is het voor u steeds weer een uitdaging om een kort en bondig plan te maken dat aansluit bij de totale bedrijfsplannen? Met deze tips maakt u het juiste en gedragen Afdelingsplan dat dient als kompas van de afdeling. Het plan kan dienen voor het succes van de afdeling en is een belangrijke basis voor commitment rondom het maken van individuele prestatie-afpraken voor het komende jaar.

Met  onderstaande tips ontdekt u hoe u, aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen, samen met uw afdeling snel de basis kan leggen voor een goed Afdelingsplan!

 

Missie en Visie

Wat willen wij op hoofdlijnen realiseren en voor wie: eindklant, aandeelhouder en medewerker en waarom? Door heldere doelstellingen te formuleren en vast te leggen zorgt u er voor dat uw afdeling de juiste focus heeft en iedereen weet wat de bedoeling is voor de komende periode.

 

Kernwaarden en normen

 • Dit met betrekking tot de samenwerking binnen het team
 • Hoe gaan we intern met elkaar om?
 • Dit met betrekking op onze dienstverlening
 • Hoe gaan wij met onze klanten om?

 

Stand van zaken per Resultaatgebied

 • Welke resultaatgebieden hebben wij?
 • Waar staan we?
 • Waar zijn we trots op
 • Wat zou groei op kunnen leveren voor klanten en collegae?
 • Wat belemmert ons dit te bereiken?
 • Op basis van welke activiteiten (op hoofdlijnen) zouden wij kunnen groeien?

 

Strategie en ambitie

 • Welke 20% aan hoofdactiviteiten zijn de komende 2 jaar bepalend voor het realiseren van 80% van het gewenst resultaat en welke groei streven hierin na?
 • Ambitie m.b.t. ondersteunende activiteiten welke groei streven wij na voor onze ondersteunende activiteiten?

 

Planning

 • Welke hoofd- en ondersteunende activiteiten worden wanneer/in welk kwartaal en door wie binnen de organisatie bewaakt/ondernomen?
 • Middelen en uitvoering
 • Wat hebben de benoemde eigenaren nodig om de activiteiten succesvol uit te voeren uit te voeren?
 • Communicatie en draagvlak
 • Hoe, waar, wanneer en door wie worden de bouwstenen voor het plan jaarlijks met de diverse medewerkers, klanten, stakeholders en beslissingnemers besproken?

Commitment

 • Vanuit de leiding
 • Vanuit de medewerkers
 • Hoe accountable zijn leiding en medewerkers, hoe committeren de medewerkers zich aan de gemaakte afspraken?
 • Monitoring en evaluatie
 • Hoe bewaken wij de voortgang van de vastgestelde afspraken?
 • Wat kunnen wij leren wij van het verleden?
 • Hoe vieren wij behaalde successen en met wie?
 • Passen we hierin PDCA toe?(plan-doe-check-act)
 • Hoe doe jij het?
 • Wat is jouw ervaring met het opstellen van jouw Afdelingsplan en welke punten heb jij om dit voor jezelf en je afdeling te verbeteren?
 • Welk cijfer geef jij jezelf als het gaat om het effectief, efficient en energiegevend te werken aan jullie Afdelingsplan?
 • Welk cijfer geef je jezelf in het verkrijgen van draagvlak voor jullie Afdelingsplan?
 • Wat zou het jou en/of je omgeving kunnen opleveren als jij een gedragen en volledig Afdelingsplan zou kunnen opstellen?

En tot slot…….Wat ga je vanaf morgen anders doen om een Afdelingsplan te op te stellen welke als kompas dient voor een succesvol 20… en verder?

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een goed Afdelingsplan?

Neem contact op met Robert Hoenderdos en hij kan u precies vertellen hoe u een succesvol plan opstelt en implementeert.

 

Captcha